ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

микрокредит беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Серік Данияр
 • +7(7172) 678415
 • d_serik@fagri.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  8 815 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  11 246 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 8 8 5 3 3
  Уставный капитал, тг. 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00
  Собственный капитал, тг. 13 864 000,00 14 112 000,00 12 819 000,00 11 246 000,00 11 246 000,00
  Доходы, тг. 15 579 000,00 14 830 000,00 11 412 000,00 8 815 000,00 8 815 000,00
  Расходы, тг. 14 972 000,00 14 583 000,00 14 583 000,00 10 388 000,00 10 388 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 607 000,00 247 000,00 -1 293 000,00 -1 753 000,00 -1 753 000,00
  Активы, тг. 80 454 000,00 67 556 000,00 0,00 35 023 000,00 35 023 000,00
  Обязательства, тг. 66 590 000,00 53 444 000,00 0,00 23 777 000,00 23 777 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  08.02.2017
  Жоспар бойынша: 20.01.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  29.12.2016
  Жоспар бойынша: 01.05.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  17.04.2017
  Жоспар бойынша: 10.05.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  02.05.2017
  Жоспар бойынша: 25.05.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  17.05.2017
  ;