ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

микрокредит беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Серік Данияр
 • +7(7172) 678415
 • d_serik@fagri.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -20 816 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 5 4 2 1 1
  Уставный капитал, тг. 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00
  Собственный капитал, тг. -6 753 000,00 -14 653 000,00 -19 929 000,00 -20 654 000,00 -20 816 000,00
  Доходы, тг. 1 976 000,00 335 000,00 54 000,00 132 000,00 0,00
  Расходы, тг. 18 706 000,00 8 236 000,00 5 331 000,00 857 000,00 162 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -16 784 000,00 -7 900 000,00 -5 276 000,00 -725 000,00 -162 000,00
  Активы, тг. 108 168 000,00 105 099 000,00 104 141 000,00 103 870 000,00 103 406 000,00
  Обязательства, тг. 114 921 000,00 119 752 000,00 124 071 000,00 124 524 000,00 124 222 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  08.02.2017
  Жоспар бойынша: 20.01.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  29.12.2016
  Жоспар бойынша: 01.05.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  17.04.2017
  Жоспар бойынша: 10.05.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  02.05.2017
  Жоспар бойынша: 25.05.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  17.05.2017
  ;