ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

микрокредит беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Серік Данияр
 • +7(7172) 678415
 • d_serik@fagri.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  913 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  10 330 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 4 4 4 4 4
  Уставный капитал, тг. 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00
  Собственный капитал, тг. 13 801 000,00 12 420 000,00 11 418 000,00 11 189 000,00 10 330 000,00
  Доходы, тг. 10 479 000,00 6 467 000,00 5 831 000,00 3 565 000,00 913 000,00
  Расходы, тг. 9 992 000,00 7 848 000,00 6 833 000,00 3 794 000,00 1 730 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 487 000,00 -1 380 000,00 -1 003 000,00 -228 000,00 -817 000,00
  Активы, тг. 62 392 000,00 59 776 000,00 48 632 000,00 44 283 000,00 41 012 000,00
  Обязательства, тг. 48 591 000,00 47 355 000,00 37 214 000,00 33 094 000,00 30 682 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  08.02.2017
  Жоспар бойынша: 20.01.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  29.12.2016
  Жоспар бойынша: 01.05.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  17.04.2017
  Жоспар бойынша: 10.05.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  02.05.2017
  Жоспар бойынша: 25.05.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  17.05.2017
  ;