ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Оңалту-сауықтыру қызметі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • бас маманы - Қуаныш Гүлшат Қуанышқызы
 • +7(7252) 24-74-57
 • gulshat79.k@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  156 325 854₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  701 105 424₸

  ROA, %

  25,20

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 50 50 54 64 106
  Уставный капитал, тг. 106 669 000,00 106 669 000,00 106 669 000,00 106 669 000,00 106 669 000,00
  Собственный капитал, тг. 14 339 489,00 21 109 505,00 23 914 359,00 32 742 337,00 701 105 424,00
  Доходы, тг. 61 252 841,00 75 436 376,00 73 521 849,00 93 595 027,00 156 325 854,00
  Расходы, тг. 57 888 993,00 68 666 360,00 70 716 995,00 77 678 983,00 111 005 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 3 363 848,00 6 770 016,00 2 804 854,00 15 916 044,00 45 320 854,00
  Активы, тг. 121 817 730,00 131 162 910,00 132 515 817,00 141 083 960,00 180 389 096,00
  Обязательства, тг. 121 817 730,00 0,01 132 515 817,00 141 083 960,00 180 389 096,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 2,80 5,20 2,20 11,30 25,20
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 23,50 32,10 11,80 48,60 64,70

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 16.05.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  16.05.2017
  Жоспар бойынша: 05.10.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  26.07.2017
  Жоспар бойынша: 01.11.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  28.07.2017
  Жоспар бойынша: 10.11.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  11.08.2017
  Жоспар бойынша: 20.11.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  14.08.2017
  Жоспар бойынша: 05.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  06.09.2017
  Жоспар бойынша: 15.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  14.09.2017
  ;