ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- Қазақстан Республикасының ғарыш қызметі саласындағы ағымдағы ұзақмерзімді салааралық бағдармаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
- внедрение космических технологий, направленных на решение социально-экономических задач Казахстана;
- жанғырту жөнінде ғылыми-зерттеу және тәжіребелік-конструкторлық жұмыстар жүргізу.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Иманғали Нұрсұлтан
 • +7 (7172) 71-71-90
 • n.imangali@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  1 959 927 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  93 905 117 000₸

  ROA, %

  -1,18

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 216 263 0 274 284
  Уставный капитал, тг. 52 483 182 000,00 75 080 619 000,00 93 523 864 000,00 101 098 846 000,00 101 098 846 000,00
  Собственный капитал, тг. 51 073 839 000,00 73 587 528 000,00 91 698 678 000,00 98 521 671 000,00 93 905 117 000,00
  Доходы, тг. 1 163 593 000,00 840 224 000,00 638 332 000,00 714 650 000,00 1 959 927 000,00
  Расходы, тг. 1 011 465 000,00 879 631 000,00 904 153 000,00 1 432 434 000,00 6 544 269 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 78 306 000,00 -83 748 000,00 -308 200 000,00 -751 989 000,00 -4 616 554 000,00
  Активы, тг. 51 223 556 000,00 73 833 247 000,00 92 128 582 000,00 99 666 092 000,00 95 488 123 000,00
  Обязательства, тг. 149 717 000,00 245 719 000,00 429 904 000,00 1 144 421 000,00 1 583 006 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,05 -0,03 0,00 -0,20 -1,18
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,21 -0,13 0,00 -0,79 -4,80

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 13.09.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  13.09.2016
  Жоспар бойынша: 18.10.2016

  Ведомствоаралық комиссияны (бұдан әрі - ВАК) құру

  орындалды:

  18.10.2016
  Жоспар бойынша: 09.11.2016

  ЖТ-ның отырысы

  орындалды:

  09.11.2016
  Жоспар бойынша: 27.01.2017

  ВАК-ның отырысы

  орындалды:

  31.01.2017
  Жоспар бойынша: 02.11.2017

  ҚР экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссия қарауына ұсыныстарды енгізу

  орындалды:

  02.11.2017
  ;