ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Астана қаласындағы, оның төңірегіндегі және елді мекеніндегі санитарлық жағдайын қамтамасыз ету;
қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау, шығару, тасымалдау;
қоқыс контейнерін орнату және ауыстыру.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Капезов Ернар Берликович
 • +7 (7172) 55-74-66
 • ernarbrave@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  2 286 310 489₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  132 690 551₸

  ROA, %

  -17,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 327 340 401 490 482
  Уставный капитал, тг. 260 068,00 260 177 551,00 260 177 551,00 260 177 551,00 260 177 551,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 132 690 551,00 132 690 551,00 132 690 551,00 132 690 551,00
  Доходы, тг. 770 556 832,00 1 079 244 143,00 1 720 869 570,00 2 028 707 625,00 2 286 310 489,00
  Расходы, тг. 997 669 000,00 1 286 120 000,00 1 568 533 090,00 2 390 920 394,00 2 683 391 547,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -227 112 168,00 -206 875 857,00 152 336 480,00 -362 212 769,00 -397 081 058,00
  Активы, тг. 737 497 297,00 854 115 872,00 1 222 345 000,00 1 728 059 000,00 2 392 334 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 133 800 000,00 661 826 942,00 606 247 975,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -31,00 -24,00 12,00 -21,00 -17,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -87,00 -80,00 59,00 -139,00 -153,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 07.03.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  06.03.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  18.04.2017
  Жоспар бойынша: 31.07.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  04.05.2017
  Жоспар бойынша: 31.07.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  11.05.2017
  Жоспар бойынша: 30.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  30.05.2017
  Жоспар бойынша: 31.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  04.07.2017
  ;