ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында сараптамалық жұмыстар мен инжинирингтік қызметтер көрсету; өнеркәсіп-азаматтық мақсаттағы, әлеуметтік-мәдени тұрмыс және тұрғын үй объектілерін жобалауды және құрылысын ұйымдастыру;
тұрғын үйді сатып алу, сату және айырбастау;
коммерциялық, сауда-саттық қызметі, комиссиялық сауда;
қоғамдық тамақтану орындарын ашу;
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнасымен тыйым салынбаған қызметтердін өзге түрдерімен.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Сұлтанов Рахметолла Шапигұллаұлы
 • +7 (7182) 65-05-99
 • ukspv@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  58 770 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  3,39

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 55 55 60 17 6
  Уставный капитал, тг. 18 564 000,00 18 564 000,00 107 510 000,00 18 564 000,00 333 041 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 40 424 000,00 -11 935 000,00 -17 331 000,00 13 743 000,00 58 770 000,00
  Расходы, тг. 41 986 000,00 16 712 000,00 19 893 000,00 15 720 000,00 49 993 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -1 562 000,00 -28 647 000,00 -37 224 000,00 -1 977 000,00 8 779 000,00
  Активы, тг. 24 119 000,00 34 046 000,00 34 900 000,00 13 258 000,00 259 273 000,00
  Обязательства, тг. 24 119 000,00 47 530 000,00 85 326 000,00 65 661 000,00 32 512 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 14.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  14.02.2017
  Жоспар бойынша: 13.09.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  31.08.2017
  Жоспар бойынша: 20.11.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  20.11.2017
  Жоспар бойынша: 24.11.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  23.11.2017
  Жоспар бойынша: 28.11.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  28.11.2017
  Жоспар бойынша: 15.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  15.12.2017
  Жоспар бойынша: 25.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  29.03.2018
  ;