ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, өңдеу және бөлу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Нургожанов Муратхан Мырзаханович
 • +7 (72832) 21-8-83
 • aksu_su_kubyry@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  68 954 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  55 283 100₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 22 4 52 52 71
  Уставный капитал, тг. 69 941 000,00 69 941 000,00 295 554 440,00 69 941 100,00 69 941 100,00
  Собственный капитал, тг. 65 899 000,00 64 088 000,00 404 307 760,00 198 162 590,00 55 283 100,00
  Доходы, тг. 12 872 000,00 23 691 000,00 49 757 650,00 62 758 000,00 68 954 000,00
  Расходы, тг. 16 914 000,00 25 502 000,00 51 631 530,00 64 506 000,00 81 864 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 65 899 000,00 68 130 000,00 -1 873 880,00 -1 748 000,00 -12 910 000,00
  Активы, тг. 67 086 000,00 293 748 000,00 407 981 000,00 1 105 373 000,00 1 063 104 100,00
  Обязательства, тг. 662 000,00 2 231 000,00 3 673 240,00 907 210 510,00 1 007 821 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,98 0,23 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 1,00 1,06 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;