ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Қала құрылысы, сәулет, алғашқы нұсқадағы жобалар, құрылыс жобаларына сараптама жүргізу; нысандар құрылысы, құрылыстар, инженерлік желілер, коммуникациялардың техникалық қадағалауын іске асыру; инженерлік коммуникацияларды жобалау және салу үшін трассаларды таңдау; геодезикалық және іздестіру жұмыстарын жүргізу; жерге орналастыру құжаттамаларын жасау; қала құрылысы және сәулет-құрылысы, жобалау, жоба-сметалық құжаттамаларды ресімдеу; сәулет-жоспарлау тапсырмасын қала құрылысы регламенттеріне сәйкес дайындау; қала құрылысы, сәулет, эскиздік жобалар, құрылыс жобаларын, аумақтарды көгалдандыру жобаларын әзірлеу; жеке және заңды тұлғалардың жылжымайтын объектілеріне мекенжай беруде мемлекеттік басқару органына көмек көрсету; азаматтық және тұрғын үй құрылысы объектілерін пайдалануға беру жөнінде қызметтер көрсету; қала әкімінің (әкімдігінің) және мемлекеттік басқару органының шешімдерін, тапсырмаларын орындау; Қарағанды қаласында және Қазақстан Республикасының аумағында топографиялық-геодезиялық, картографиялық және іздестіру жұмыстарын жүргізу, жер учаскелерін заттай шығару, ғимараттар мен құрылымдардың біліктерін бөлу; көшірме және баспа қызметтерін көрсету болып табылады.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Рустембекова Айслу Болатовна
 • +7 (7212) 42-51-94
 • a.rustembekova@karaganda-region.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  138 206 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  15 777 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 45 45 48 49 49
  Уставный капитал, тг. 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00
  Собственный капитал, тг. 62 012 000,00 38 597 000,00 39 799 000,00 22 898 000,00 15 777 000,00
  Доходы, тг. 195 605 000,00 1 579 813 000,00 205 650 000,00 160 425 000,00 138 206 000,00
  Расходы, тг. 195 373 000,00 1 603 113 000,00 204 448 000,00 176 725 000,00 145 387 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 232 000,00 -23 300 000,00 1 202 000,00 -16 300 000,00 -7 121 000,00
  Активы, тг. 74 864 000,00 42 234 000,00 52 006 000,00 34 828 000,00 20 651 000,00
  Обязательства, тг. 12 852 000,00 3 637 000,00 12 207 000,00 11 930 000,00 4 874 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 27.07.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  27.07.2016
  Жоспар бойынша: 05.10.2016

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  05.10.2016
  Жоспар бойынша: 09.11.2016

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  09.11.2016
  Жоспар бойынша: 22.02.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  22.02.2017
  Жоспар бойынша: 10.03.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 20.03.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;