ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

сумен жабдықтау және су бұрғылау қызметі болып табылады

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Дюсенов Айдын Мауленович
 • +7 (72774) 2-81-00
 • GKP_Vodokanal@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  542 532 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  6 391 000₸

  ROA, %

  0,71

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 140 140 147 164 237
  Уставный капитал, тг. 356 457 000,00 360 257 000,00 386 503 000,00 386 443 000,00 5 393 134 000,00
  Собственный капитал, тг. -18 502 000,00 -17 269 000,00 -32 319 000,00 -32 259 000,00 6 391 000,00
  Доходы, тг. 170 136 000,00 207 036 000,00 192 040 000,00 247 485 000,00 542 532 000,00
  Расходы, тг. 170 838 000,00 203 496 000,00 196 021 000,00 255 975 000,00 503 388 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 4 616 000,00 3 540 000,00 -3 981 000,00 -8 517 000,00 39 144 000,00
  Активы, тг. 391 866 000,00 39 303 000,00 382 289 000,00 425 158 000,00 5 482 546 000,00
  Обязательства, тг. 5 391 000,00 50 042 000,00 45 786 000,00 72 448 000,00 83 021 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,01 0,09 0,00 0,00 0,71
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,12

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;