ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

монтаж, лифт жөндеу, лифтерге электротехникалық құрылғылар орнату және көтергіш-көлік құралдармен жабдықтау жұмыстарын жүргізу;
жіберу-реттеу және өлшегіш жұмыстары: электротехникалық көтергіш-көлік құралдарымен жабдықтау жұмыстарын жүргізу.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Еркасов Амангельды Машкенович
 • +7 (7187) 75-52-01
 • ek.lift@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  225 804 394₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  1,78

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 80 81 83 74 72
  Уставный капитал, тг. 10 748 882,00 9 134 510,81 9 134 510,81 9 134 510,81 9 134 510,81
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 117 752 194,50 132 972 301,46 137 409 462,05 126 755 802,55 225 804 393,57
  Расходы, тг. 117 535 917,70 132 749 185,66 136 876 091,35 126 511 058,36 225 546 246,37
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 216 276,80 223 115,80 233 370,70 244 744,19 258 147,20
  Активы, тг. 23 084 414,41 19 841 703,71 19 842 370,22 15 128 526,41 28 824 650,14
  Обязательства, тг. 10 520 475,50 8 869 543,83 9 196 878,93 4 471 661,63 18 154 382,35
  Рентабельность активов, % (ROА) 1,83 1,12 1,17 1,60 1,78
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 27.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  27.02.2017
  Жоспар бойынша: 03.07.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  22.05.2017
  Жоспар бойынша: 31.07.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  10.06.2017
  Жоспар бойынша: 28.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  21.08.2017
  Жоспар бойынша: 31.08.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  30.08.2017
  Жоспар бойынша: 29.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  15.09.2017
  Жоспар бойынша: 31.10.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  22.09.2017
  ;