ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

басқа санаттарға енгізілмеген білім берудің өзге де түрлері

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Казорина Любовь Владимировна
 • +7 (7142) 57-56-10
 • l.kazorina@kostanay.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  79 735 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 29 30 53 53 53
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 124 001 000,00 59 546 000,00 79 657 000,00 96 302 000,00 79 735 000,00
  Расходы, тг. 124 001 000,00 59 546 000,00 79 657 000,00 96 302 000,00 75 327 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 408 000,00
  Активы, тг. 7 238 000,00 7 238 000,00 60 000 000,00 58 660 000,00 51 156 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  16.02.2017
  Жоспар бойынша: 01.08.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 12.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 20.08.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 06.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 15.09.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;