ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын социологиялық қолданбалы саласында жүзеге асыру;
- ғылыми-әдістемелік, зерттеу, талдау, консультациялық және баспа қызметтерін жүргізу.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Дәрменов Нұрсұлтан Оралбайұлы
 • +7 (727) 272-23-48
 • Pri505@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  117 467 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  241 392 000₸

  ROA, %

  0,70

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 24 28 25 29 22
  Уставный капитал, тг. 15 120 000,00 15 120 000,00 15 120 000,00 15 120 000,00 177 555 000,00
  Собственный капитал, тг. 13 300 000,00 6 040 700,00 8 701 200,00 239 110 000,00 241 392 000,00
  Доходы, тг. 187 285 000,00 110 600 400,00 78 183 400,00 59 516 000,00 117 467 000,00
  Расходы, тг. 189 440 000,00 119 679 800,00 75 522 900,00 62 091 000,00 115 744 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -2 155 000,00 -9 079 300,00 2 660 500,00 4 260 000,00 1 788 000,00
  Активы, тг. 43 554 000,00 13 218 200,00 13 913 900,00 293 394 000,00 258 564 000,00
  Обязательства, тг. 30 254 000,00 7 177 600,00 5 212 700,00 284 000,00 17 172 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -4,90 -68,70 19,10 1,80 0,70
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -16,20 -150,30 30,60 1,80 0,70

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  18.04.2017
  Жоспар бойынша: 23.10.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 13.11.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 16.11.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 20.11.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 05.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 11.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;