ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, өңдеу және бөлу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Жайлаубаев Жанат Талғатұлы
 • +7 (72779) 21-8-58
 • zhanat-zhailaubaev@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  9 959 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  14 469 000₸

  ROA, %

  0,01

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 10 8 9 9 9
  Уставный капитал, тг. 12 080 000,00 12 080 000,00 18 272 000,00 18 272 000,00 17 973 000,00
  Собственный капитал, тг. 10 489 000,00 9 930 000,00 15 520 000,00 14 649 000,00 14 469 000,00
  Доходы, тг. 6 287 000,00 6 870 000,00 8 035 000,00 9 710 000,00 9 959 000,00
  Расходы, тг. 7 136 000,00 7 429 000,00 8 637 000,00 10 581 000,00 9 840 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -849 000,00 -559 000,00 -602 000,00 -871 000,00 119 000,00
  Активы, тг. 10 489 000,00 9 930 000,00 15 520 000,00 14 649 000,00 14 469 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;