ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Бердалиев Марат Сабырұлы
 • +7 (72775) 42-1-28
 • esiksu_kubyry@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  95 597 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  1 356 384 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 72 75 85 85 90
  Уставный капитал, тг. 38 840 000,00 38 840 000,00 38 840 000,00 1 451 363 000,00 1 384 658 000,00
  Собственный капитал, тг. 32 090 000,00 34 152 000,00 27 011 000,00 1 454 667 000,00 1 356 384 000,00
  Доходы, тг. 88 703 000,00 90 855 000,00 81 872 000,00 85 037 000,00 95 597 000,00
  Расходы, тг. 89 125 000,00 88 793 000,00 89 013 000,00 96 802 000,00 127 175 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -422 000,00 2 062 000,00 -7 141 000,00 -11 765 000,00 -31 578 000,00
  Активы, тг. 43 214 000,00 54 950 000,00 49 304 000,00 1 481 586 000,00 1 385 456 000,00
  Обязательства, тг. 11 124 000,00 20 798 000,00 22 293 000,00 26 919 000,00 29 072 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;