ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Evolution сериялы бесінші ұрпақты магистарльды бір секциялы тепловозын жасау бойынша өндіріс

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Макишев Адильбек Танирбергенович
 • +7 (7172) 93-20-30
 • info@aolkz.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  20 712 393 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  19 260 282 000₸

  ROA, %

  -5,20

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 644 959 1 004 737 638
  Уставный капитал, тг. 6 764 754 000,00 6 881 820 000,00 11 423 520 000,00 11 423 520 000,00 11 423 520 000,00
  Собственный капитал, тг. 8 256 125 000,00 12 438 231 000,00 21 667 418 000,00 21 209 726 000,00 19 260 282 000,00
  Доходы, тг. 40 432 183 000,00 48 450 614 000,00 49 188 741 000,00 16 869 051 000,00 20 712 393 000,00
  Расходы, тг. 37 132 038 000,00 42 703 144 000,00 41 516 140 000,00 14 533 949 000,00 20 053 003 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 1 428 478 000,00 4 065 040 000,00 4 687 487 000,00 -457 692 000,00 -1 949 444 000,00
  Активы, тг. 37 088 846 000,00 37 720 814 000,00 52 781 778 000,00 45 173 114 000,00 29 831 241 000,00
  Обязательства, тг. 28 832 721 000,00 25 282 583 000,00 31 114 360 000,00 23 963 388 000,00 10 570 959 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 3,94 10,87 10,36 -0,93 -5,20
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 17,30 32,68 21,63 -2,16 -10,12

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 29.04.2016

  Тәуелсіз кенесшіңі анықтау бойынша тендерлік рәсімдерді ұйымдастыру

  орындалды:

  13.04.2016
  Жоспар бойынша: 31.10.2016

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  орындалды:

  17.10.2016
  Жоспар бойынша: 31.12.2017

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  орындалды:

  30.12.2016
  ;