ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, өндеу және бөлу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Бектасов Женис Амангелдіұлы
 • +7 (72771) 23-4-78
 • ksk_vodokanal@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  350 122 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  363 770 000₸

  ROA, %

  2,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 107 107 107 120 120
  Уставный капитал, тг. 241 147 000,00 349 985 000,00 349 985 000,00 349 985 000,00 349 985 000,00
  Собственный капитал, тг. 245 031 000,00 354 781 000,00 357 729 000,00 360 047 000,00 363 770 000,00
  Доходы, тг. 203 675 000,00 247 895 000,00 302 791 000,00 340 605 000,00 350 122 000,00
  Расходы, тг. 203 156 000,00 246 570 000,00 299 049 000,00 335 579 000,00 343 553 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 519 000,00 912 000,00 3 633 000,00 4 134 000,00 5 731 000,00
  Активы, тг. 276 178 000,00 387 031 000,00 377 808 000,00 370 998 000,00 377 716 000,00
  Обязательства, тг. 31 147 000,00 32 250 000,00 20 079 000,00 10 951 000,00 13 946 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 1,12 2,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,01 1,15 2,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  Жоспар бойынша: 08.06.2017

  Объектіні бағалау үшін жұмыс тапсырмасын беру

  орындалды:

  08.06.2017
  Жоспар бойынша: 26.06.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  26.06.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  29.06.2017
  Жоспар бойынша: 28.10.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  27.10.2017
  Жоспар бойынша: 17.11.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  15.11.2017
  Жоспар бойынша: 27.11.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  23.11.2017
  ;