ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

электрэнергиясын қамтамасыз ету

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 564 525 565 520 523
  Уставный капитал, тг. 103 000,00 103 000,00 136 003 000,00 136 003 000,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 4 855 000,00 645 095 000,00 -215 861 000,00 -1 037 862 000,00 0,00
  Доходы, тг. 57 339 203 000,00 67 534 669 000,00 74 883 634 000,00 85 239 662 000,00 0,00
  Расходы, тг. 58 080 257 000,00 66 671 305 000,00 75 327 271 000,00 85 961 287 000,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -622 552 000,00 640 240 000,00 -356 615 000,00 -822 001 000,00 0,00
  Активы, тг. 5 422 394 000,00 6 314 420 000,00 6 144 163 000,00 6 550 762 000,00 0,00
  Обязательства, тг. 5 417 539 000,00 5 669 325 000,00 6 360 024 000,00 7 588 624 000,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -3,11 2,73 -1,43 -3,24 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -196,93 197,01 -166,16 131,13 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 31.08.2018

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 28.09.2018

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 31.10.2018

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 01.11.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 03.12.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;