ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

электр мен жылу энергиясын және энергияның басқа түрлерін шығару/өндіру және сату (энергиямен қамтамасыз ету)

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  6 137 640 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  7 424 029 000₸

  ROA, %

  0,84

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 641 634 619 636 629
  Уставный капитал, тг. 3 777 710 000,00 3 777 710 000,00 3 777 710 000,00 3 777 710 000,00 3 777 710 000,00
  Собственный капитал, тг. 5 589 667 000,00 6 324 168 000,00 7 098 512 000,00 7 179 030 000,00 7 424 029 000,00
  Доходы, тг. 4 335 711 000,00 4 553 892 000,00 5 135 689 000,00 5 766 352 000,00 6 137 640 000,00
  Расходы, тг. 3 911 145 000,00 3 527 607 000,00 3 821 731 000,00 5 249 713 000,00 5 672 405 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 259 982 000,00 812 494 000,00 1 018 245 000,00 386 036 000,00 360 531 000,00
  Активы, тг. 6 259 557 000,00 7 418 004 000,00 8 560 182 000,00 9 640 371 000,00 10 989 769 000,00
  Обязательства, тг. 669 890 000,00 1 093 836 000,00 1 461 670 000,00 2 461 341 000,00 3 565 740 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 1,08 2,97 3,20 1,05 0,84
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 4,76 13,64 15,21 5,35 4,76

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 28.04.2017

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;