ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

жылу және электрэнергиясын өндіру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Акенев Еркен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-31-35
 • y.akenev@samruk-energy.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  53 436 696 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  46 236 484 000₸

  ROA, %

  -2,78

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 3 328 3 321 3 313 3 308 3 311
  Уставный капитал, тг. 27 183 760 000,00 30 212 475 000,00 30 212 475 000,00 30 212 475 000,00 30 212 475 000,00
  Собственный капитал, тг. 43 583 227 000,00 50 116 112 000,00 55 437 572 000,00 57 699 992 000,00 46 236 484 000,00
  Доходы, тг. 47 430 565 000,00 48 173 248 000,00 50 281 436 000,00 52 148 900 000,00 53 436 696 000,00
  Расходы, тг. 38 382 773 000,00 42 198 776 000,00 43 229 063 000,00 47 592 484 000,00 66 848 270 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 7 034 647 000,00 4 704 170 000,00 5 391 460 000,00 3 094 533 000,00 -10 995 016 000,00
  Активы, тг. 72 312 657 000,00 77 598 419 000,00 80 238 868 000,00 95 540 440 000,00 102 699 886 000,00
  Обязательства, тг. 28 729 430 000,00 27 482 307 000,00 24 801 297 000,00 37 840 448 000,00 56 463 402 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 2,73 1,57 1,76 0,89 -2,78
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 20,18 10,04 10,51 5,52 -21,20

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 03.06.2019

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 01.08.2019

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 02.09.2019

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 01.10.2019

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 29.11.2019

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  Жоспар бойынша: 31.12.2019

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;