ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

геологиялық барлауды ұйымдастыру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  5 255 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  7 397 477 000₸

  ROA, %

  -0,09

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 2 3 3 0
  Уставный капитал, тг. 0,00 1 612 489 000,00 2 507 761 000,00 4 389 295 000,00 7 507 556 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 1 580 921 000,00 2 446 706 000,00 4 300 851 000,00 7 397 477 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255 000,00
  Расходы, тг. 0,00 5 744 000,00 29 486 000,00 27 390 000,00 26 890 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 -5 744 000,00 -29 486 000,00 -27 390 000,00 -21 635 000,00
  Активы, тг. 0,00 1 580 956 000,00 2 449 034 000,00 4 302 060 000,00 7 398 342 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 35 000,00 2 327 000,00 1 209 000,00 865 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 -0,37 -0,20 -0,09
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 -1,46 -0,81 -0,37

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 23.09.2015

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  23.09.2015
  Жоспар бойынша: 17.10.2016

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  орындалды:

  17.10.2016
  Жоспар бойынша: 31.10.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 30.11.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;