ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Серіктестік қызметінің мақсаты таза кіріс алып, оны қатысушылардың мүдделері үшін пайдалану және өндірісті дамыту болып табылады.
Серіктестік аталған мақсатқа қол жеткізу үшін қызметкерлердің мынандай түрлерін жүзеге асырады .Республиканың,облыстың,ауданның
экономикалық және қоғамдық саяси өмірдегі оқиғалар , туралы актуальды,объективті толық ақпарат сондай-ақ оқырмандарды қызықтыратын басқа да материалдар басылатын
аудандық газет шығару атқарушы және өкілетті органдар қабылдаған актілерінің орындалу барысының жариялылығын қамтамасыз ету

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы


 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  36 255 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18
  Уставный капитал, тг. 4 274 385,00 4 274 385,00 4 274 385,00 4 274 385,00 4 274 385,00 4 274 385,00 4 274 385,00 4 274 385,00 4 274 385,00 4 274 385,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 19 612 000,00 17 658 000,00 20 116 000,00 24 482 000,00 22 067 000,00 24 094 000,00 24 115 000,00 29 314 000,00 30 046 000,00 36 255 000,00
  Расходы, тг. 19 612 000,00 17 658 000,00 20 116 000,00 24 482 000,00 22 067 000,00 24 094 000,00 24 115 000,00 29 314 000,00 30 046 000,00 36 255 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 3 386 000,00 4 798 000,00 5 035 000,00 4 326 000,00 3 771 000,00 2 702 000,00 2 702 000,00 3 052 000,00 3 002 000,00 9 618 000,00
  Обязательства, тг. 1 856 000,00 1 810 000,00 2 371 000,00 2 572 000,00 2 670 000,00 2 845 000,00 3 153 000,00 3 712 000,00 3 660 000,00 3 486 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 29.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  29.03.2021
  Жоспар бойынша: 08.04.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  08.04.2021
  Жоспар бойынша: 21.06.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  21.06.2021
  Жоспар бойынша: 10.08.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  10.08.2021
  Жоспар бойынша: 27.08.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  01.09.2021
  Жоспар бойынша: 24.09.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 28.12.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;