ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

жобалау жұмыстарын ұйымдастыру және орындау;
полиграфиялық өнім жасап шығару және сату;
сыртқы жарнама және безендіру бойынша жобалау-дизайнерлік жұмыстарын орындау;
сыртқы жарнама және безендіру объектілерін орналастыру.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Капезов Ернар Берликович
 • +7 (7172) 55-74-66
 • ernarbrave@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  10 655₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -44 009₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 4 4 3 3 3
  Уставный капитал, тг. 573 106,62 573 106,62 573 106,62 573 106,62 573 106,62
  Собственный капитал, тг. 138 172,17 92 583,67 60 497,11 -2 623,98 -44 008,86
  Доходы, тг. 55 179,56 8 626,64 48 512,51 3 214,24 10 654,91
  Расходы, тг. 69 383,33 54 215,14 80 599,07 66 228,19 52 039,79
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -14 203,76 -45 588,50 -32 086,56 -63 212,09 -41 384,88
  Активы, тг. 453 086,12 369 571,23 335 186,82 277 120,19 241 293,32
  Обязательства, тг. 366 912,28 316 443,27 273 306,39 277 954,53 282 099,34
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 07.03.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  06.03.2017
  Жоспар бойынша: 15.05.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  15.05.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  30.06.2017
  Жоспар бойынша: 25.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  16.08.2017
  ;