ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

аралас ет-жұмыртқа өндірісі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Казорина Любовь Владимировна
 • +7 (7142) 57-56-10
 • l.kazorina@kostanay.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 192 192 0 0 0
  Уставный капитал, тг. 98 000,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 98 000,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. -40 660,00 -34 544,00 0,00 0,00 0,00
  Расходы, тг. 147 092,00 189 145,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -187 752,00 -223 689,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 3 407 139,00 3 324 290,00 0,00 0,00 0,00
  Обязательства, тг. 3 630 572,00 3 771 412,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 02.05.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  27.04.2017
  Жоспар бойынша: 10.07.2018

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 01.08.2018

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 12.08.2018

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 20.08.2018

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 06.09.2018

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 15.09.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;