ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Серіктестік қызметінің негізгі түрлері:
- агроөнеркәсіп кешенінің (АӨК) дамуына қолдау көрсету;
қызметінің басқа түрлері:
- топырақтың құнарлығын арттыратын іс-шараларды жүргізу және өндіріске ылғалресурсүнемдеуші технологияларды енгізу;
- арам шөптермен күрес, өсімдіктерді зиян аурулардан қорғау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруда және орындауда ауыл шаруашылығы өндірушілеріне жәрдемдесу;
- тұқым шаруашылығын дамытудың аймақтық бағдарламасын орындауға жәрдемдесу, егістік сападағы тұқымдарды көбейтуде тұқым өсіруші шаруашылықтар мен ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілеріне қолдау көрсету;
- ауыл шаруашылығы техникаларын, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу жөніндегі жабдықтарды, автомашиналарды жалға алуға, лизингке алуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілеріне жәрдемдесу;
- бәсекеге қабілетті ауыл шаруашылығы өнімдері мен оның өңделген өнімдерін шығару үшін экономикалық жағдайлар жасауға жәрдемдесу;
- ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, өңдеу, сатып алу және өткізу;
- ауыл шаруашылығы техникаларына, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу жөніндегі жабдықтарға, автокөліктерге қосалқы бөлшектер сатып алуда ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге жәрдемдесу серіктестік қызметінің мәні.
- жанар-жағар материалдар, құрылыс материалдарын сатып алу және өткізу;
- вакциналар және ветеринарлық бағытта қолданылатын жабдықтарды сатып алу;
- инвесторларды тарту;
- бюджеттік жобаларды (ҮИИД) 2 жыл мерзімге дейін 3% -дан 5%-ға дейінгі жылдық сыйақысымен инвестициялау.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Директоры - Кадыров Мурат Злупкарович
 • +7 (7132) 57-84-21
 • agros_03@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  211 519₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  678 217₸

  ROA, %

  8,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 11 8 8 8 8
  Уставный капитал, тг. 2 365 073,00 1 517 440,00 1 981 446 000,00 1 981 446,00 1 981 446,00
  Собственный капитал, тг. 593 650 000,00 679 538 000,00 677 398 000,00 675 881,00 678 217,00
  Доходы, тг. 236 301 000,00 74 827 000,00 390 936,00 359 779,00 211 519,00
  Расходы, тг. 235 453 000,00 74 327 000,00 385 459,00 357 882,00 209 438,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 848 000,00 500 000,00 5 477 000,00 1 898 000,00 2 080 000,00
  Активы, тг. 2 142 585 000,00 2 220 171 000,00 2 658 938 000,00 2 661 096 000,00 2 715 718 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 23 193 000,00 94 000,00 3 769 000,00 56 053,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 4,00 2,00 21,00 7,00 8,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 14,00 7,00 81,00 28,00 31,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 09.04.2018

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  09.04.2018
  Жоспар бойынша: 11.06.2018

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  07.06.2018
  Жоспар бойынша: 30.07.2018

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  27.07.2018
  Жоспар бойынша: 31.07.2018

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  31.07.2018
  Жоспар бойынша: 27.08.2018

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  28.08.2018
  Жоспар бойынша: 26.09.2018

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 11.10.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;