ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Сәулет, қалақұрылысы

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Жанбосынов Кенжебек
 • +7 (7252) 53-47-54
 • nur_kz1@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  11 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -2 453 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 36 36 39 39 17
  Уставный капитал, тг. 103 000,00 103 000,00 103 000,00 186 000,00 186 000,00
  Собственный капитал, тг. 165 000,00 714 000,00 192 000,00 -6 454 000,00 -2 453 000,00
  Доходы, тг. 12 934 730,00 15 294 760,00 20 698 000,00 14 519 000,00 11 000,00
  Расходы, тг. 12 539 070,00 15 216 760,00 20 398 000,00 14 518 465,00 11 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 308 840,00 62 400,00 240 000,00 -535 000,00 0,00
  Активы, тг. 3 049 270,00 2 227 000,00 2 175 000,00 9 074 000,00 6 936 000,00
  Обязательства, тг. 2 637 430,00 1 461 000,00 1 753 000,00 11 528 000,00 9 389 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,10 0,02 0,11 -0,05 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 1,80 0,08 1,25 -0,08 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 17.05.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  17.05.2017
  Жоспар бойынша: 02.10.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  26.07.2017
  Жоспар бойынша: 01.11.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  28.07.2017
  Жоспар бойынша: 15.11.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  04.08.2017
  Жоспар бойынша: 01.12.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  15.08.2017
  Жоспар бойынша: 15.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  31.08.2017
  Жоспар бойынша: 25.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  08.09.2017
  ;