ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

облыстың қала мен елді мекендерінің бас жоспарын, қала құрылысы жобалары мен бағдарламаларын, қала құрылыстық нормативтік-құқықтық және әдістемелік құжаттарды әзірлеу;
аумақтарға құрылыс салу, сәулет тораптары мен кешендері жобаларын әзірлеу;
жобалау-сметалық құжаттамалар, техникалық-экономикалық негіздемелер және нұсқалық сәулеттік жобалар әзірлеу;
қала құрылысын жобалау және аумақты негіздеу мәселелер жөніндегі қорытынды дайындау;
аумақ құндылығының кешендік қала құрылыстық бағасын анықтау;
қаланың қала құрылысы кодын әзірлеу;
деректер жиынтығына енгізу үшін аумақты дамыту жөніндегі ақпаратты жинау және өңдеу;
кадастрлық ақпаратты есепке алу, жаңғырту, талдау;
Атырау облысының кадастрлық тірек жоспарын жүргізу;
облыс деңгейінде басқа да деректер жиынтығы және кадастрлармен ақпарат алмасу;
кадастрлық құжаттарды дайындау;
жиынтық кадастрлық ақпараттарды атқарушы билік органдарына және респуликалық деңгейдегі мемлекеттік сәулет құрылыс кадастрына жүйелі беріп отыру;
заңды және жеке тұлғалардың көздеген құрылыстарының, қосымша құрылыстарының және өзге де өзгертулерінің, жылжымайтын мүлікті пайдалануының белгіленген қала құрылысы шарттары мен регламентіне сәйкестігіне өтімдерін қарау;
объектілер аумағын пайдалану жөніндегі көзделген, жүзеге асырылудағы және аяқталған өзгерістерді (құрылыс, қайта жаңғырту, жаңарту) тіркеу;
пайдаланушылар сұрауы бойынша кадастрлық анықтамалар мен кадастрлық тірек құжаттарын дайындау;
белгіленген тәртіпте жобалау-сметалық құжаттамаларды әзірлеуге тапсырмалар әзірлеу және келісу;
құрылыс барысына авторлық бақылауды жүзеге асыру;
күрделі құрылыс жоспарларын әзірлеуге қатысу және олардың белгіленген тәртіпте келісілуін қамтамасыз ету;
жобалау-сметалық құжаттамаларды бекітуді және сараптама органдары мердігерлік ұйымдарының ескертпелері бойынша тиісті өзгерістер енгізуді ұйымдастырады;
құрылысы салынып біткен объектілерді мемлекеттік комиссияның қабылдауына қатысу;
құрылыс тапсырыс берушісінің функциясын жүзеге асыру;
бас жобалаушының функциясын жүзеге асыру.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Арыстанов Шыңғыс Бисембайұлы
 • +7 (7122) 25-05-29
 • gorfo_atyrau@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  77 296 315₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 63 67 69 63 50
  Уставный капитал, тг. 7 500 000,00 7 500 000,00 21 878 306,00 21 878 306,00 21 878 306,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 181 663 195,00 115 153 372,00 166 460 354,00 115 329 154,00 77 296 315,00
  Расходы, тг. 180 942 240,00 115 019 205,00 171 293 232,00 158 942 448,00 83 445 452,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 720 955,00 134 167,00 -4 832 878,00 -43 613 294,00 -6 149 137,00
  Активы, тг. 54 829 976,58 27 276 032,22 29 989 304,75 11 375 811,52 9 621 455,24
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 4 600 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 10.03.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  27.03.2017
  Жоспар бойынша: 25.06.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  22.06.2017
  Жоспар бойынша: 25.07.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  05.07.2017
  Жоспар бойынша: 30.07.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  24.07.2017
  Жоспар бойынша: 10.08.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  09.08.2017
  Жоспар бойынша: 01.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  29.08.2017
  Жоспар бойынша: 01.10.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  07.09.2017
  ;