ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Қосымша білім қызметі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Дәрменов Нұрсұлтан Оралбайұлы
 • +7 (727) 272-23-48
 • Pri505@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  201 320 700₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  52 665 200₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 97 81 86 106 100
  Уставный капитал, тг. 17 618 000,00 28 508 200,00 130 800 000,00 0,00 47 792 800,00
  Собственный капитал, тг. 17 618 000,00 28 508 200,00 130 800 000,00 0,00 52 665 200,00
  Доходы, тг. 136 161 100,00 245 757 100,00 262 787 600,00 295 066 200,00 201 320 700,00
  Расходы, тг. 136 161 100,00 250 595 100,00 262 787 600,00 295 066 200,00 201 320 700,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 23 462 500,00 23 682 000,00 55 216 600,00 184 444 900,00 80 915 700,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 2 899 100,00 28 250 500,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  18.04.2017
  Жоспар бойынша: 23.10.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  10.07.2017
  Жоспар бойынша: 13.11.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  25.07.2017
  Жоспар бойынша: 16.11.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  02.08.2017
  Жоспар бойынша: 20.11.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  26.09.2017
  Жоспар бойынша: 05.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  19.10.2017
  Жоспар бойынша: 11.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  20.10.2017
  ;