ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
и другие виды деятельности не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Ордабеков Алтай Еркебекович
 • +7 (7252) 99-70-93
 • ordabekov.a@spk-shymkent.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  239 823 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  41 994 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 48 48 48
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 19 094 000,00 19 094 000,00 19 094 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 77 721 000,00 49 383 000,00 41 994 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 221 638 000,00 294 520 000,00 239 823 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 181 088 000,00 279 452 000,00 236 398 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 33 323 000,00 10 820 000,00 3 179 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 136 526 000,00 136 189 000,00 88 949 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 58 806 000,00 86 806 000,00 46 955 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 14.03.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  14.03.2017
  Жоспар бойынша: 14.08.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  10.05.2017
  Жоспар бойынша: 29.08.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  05.06.2017
  Жоспар бойынша: 11.09.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  09.06.2017
  Жоспар бойынша: 20.09.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  12.06.2017
  Жоспар бойынша: 12.10.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  30.06.2017
  Жоспар бойынша: 16.10.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  15.11.2017
  ;