ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

желілі кварцты коммерциялық мақсатта өндіру және қайта өңдеу;
минералдық шикі заттарды бастапқы өңдеу (байыту);
қоса ілескен пайдалы қазбаларды өндіру мен қайта өңдеу;
желілі кварц және одан өңделген шикі заттарды сату;
өзге негізгі органикалық емес химиялық заттарды өндіру;
минералдық шикі заттарды өндіру;
металлургиялық кремнийді және одан өңделген шикі заттарды өндіру;
металлургиялық кремнийді және одан өңделген шикі заттарды сату;
жаңғыртылатын энергия көздерін пайдалану саласында ғылыми-зерттеу және сынақ-конструкторлық жұмыстарды жүргізу;
өндірістік-шаруашылық жұмыстарды жүзеге асыру үшін жөндеу, жөндеу-құрлыс, транспорттық жұмыстарды өндіру, өнеркәсіп жабдықтарын шығару;
сыртқы экономикалық, лизингтік, факторингтік, жарнамалық баспа және өзге қызметтерді, сондай-ақ Серіктестіктің меншігіндегі жылжымалы және жылжымайтын мүлікпен операцияларды жүзеге асыру;
ішкі және сыртқы рыноктарда құнды қағаздарды шығару мен іске асыру;
құнды қағаздар рыногінде белгіленген тәртіптегі операцияларды жүзеге асыру;
технологиялық инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды сараптау;
инжинирингтік, маркетингтік және сервистік қызмет көрсету, Серіктестіктің мақсаттары үшін нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру;
жаңа технологияларды, ғылыми зерттеулер мен құрастырмаларды енгізу;
жаңғыртылатын энергия көздерін проектілеуге, салуға және пайдалануға;
жаңғыртылатын энергия көздерін дамытуға арналған мемелкеттік бағдарламаларға қатысу және оларды жүзеге асыруға;
өз қаражатымен мейірімділік қызметке қатысу.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  1 228 574₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -4 371 028 000₸

  ROA, %

  -231,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 129 249 346 351 353
  Уставный капитал, тг. 2 511 000 000,00 2 511 000 000,00 3 678 000 000,00 4 278 000 000,00 5 278 000 000,00
  Собственный капитал, тг. 2 300 662 000,00 -16 626 000,00 -219 881 000,00 -868 010 000,00 -4 371 028 000,00
  Доходы, тг. 2 086 000,00 741 065 000,00 961 412 000,00 955 692 000,00 1 228 574,00
  Расходы, тг. 48 144 000,00 2 046 468 000,00 2 109 047 000,00 2 272 578 000,00 6 081 615 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -41 099 000,00 -1 299 335 000,00 -1 262 491 000,00 -1 248 129 000,00 -4 741 632 000,00
  Активы, тг. 2 496 925 000,00 2 280 819 000,00 2 920 098 000,00 3 114 862 000,00 996 863 000,00
  Обязательства, тг. 196 263 000,00 2 297 445 000,00 3 139 979 000,00 3 982 872 000,00 5 367 891 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -2,00 -54,00 -49,00 -41,00 -231,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -4,00 -114,00 1 068,00 229,00 181,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 01.05.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  01.05.2017
  Жоспар бойынша: 31.07.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  17.05.2017
  Жоспар бойынша: 07.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  07.08.2017
  Жоспар бойынша: 29.03.2018

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  29.03.2018
  Жоспар бойынша: 12.04.2018

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  12.04.2018
  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;