ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Сирек ұшырасатын металдарды және олардың негізіндегі қорытпаларды өндіру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Пак Артур
 • +7 (7172) 919129
 • a.pak@baiterek.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  591 425 000₸

  ROA, %

  -0,02

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 4 4 4
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 897 001 000,00 897 001 000,00 897 001 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 591 394 000,00 591 596 000,00 591 425 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 2 401 000,00 400 000,00 0,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 430 000,00 199 000,00 171 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 1 971 000,00 201 000,00 -171 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 810 409 000,00 811 676 000,00 705 870 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 219 015 000,00 220 080 000,00 114 445 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,24 0,02 -0,02
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,33 0,03 -0,03

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 28.03.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  28.03.2016
  Жоспар бойынша: 26.10.2016

  ЖТ-ның отырысы

  орындалды:

  26.10.2016
  Жоспар бойынша: 27.01.2017

  ЭЖМК мақұлдаған жағдайларында Объектіні сату бойынша шешімді қабылдауды қамтамасыз ету

  орындалды:

  27.01.2017
  Жоспар бойынша: 28.02.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  орындалды:

  28.02.2017
  Жоспар бойынша: 02.05.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  орындалды:

  08.08.2017
  Жоспар бойынша: 18.08.2017

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  орындалды:

  18.08.2017
  ;