ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Коммуналдық қызмет көрсету

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Мұстапаев Нұрлан Тоқтасынұлы
 • +7 (72540) 2-06-19
 • mustapaev_78@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  326 570 600₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 67 67 59 68 81
  Уставный капитал, тг. 37 111 000,00 37 193 300,00 37 193 300,00 51 193 300,00 94 012 300,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 154 788 000,00 80 051 000,00 103 442 000,00 155 577 000,00 326 570 600,00
  Расходы, тг. 154 683 000,00 79 983 000,00 101 715 000,00 154 927 000,00 325 077 600,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 45 000,00 68 000,00 1 727 000,00 650 000,00 1 493 000,00
  Активы, тг. 514 392 000,00 518 153 000,00 350 361 000,00 471 996 000,00 279 778 000,00
  Обязательства, тг. 2 427 000,00 5 584 000,00 15 999 000,00 23 928 000,00 2 633 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 17.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  17.02.2017
  Жоспар бойынша: 21.08.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  26.05.2017
  Жоспар бойынша: 22.10.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  30.05.2017
  Жоспар бойынша: 23.10.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  09.06.2017
  Жоспар бойынша: 27.10.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  17.06.2017
  Жоспар бойынша: 13.11.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  11.08.2017
  Жоспар бойынша: 23.11.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  18.08.2017
  ;