ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Сэндвич-панелдерді өндіру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Пак Артур
 • +7 (7172) 919129
 • a.pak@baiterek.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  196 670 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 11 11 11 11 11
  Уставный капитал, тг. 520 285 652,00 520 285 652,00 520 285 652,00 520 285 652,00 520 285 652,00
  Собственный капитал, тг. 245 142 055,00 252 200 007,00 239 007 147,00 222 712 000,00 196 670 000,00
  Доходы, тг. 0,00 34 560 091,00 0,00 22 748 000,00 0,00
  Расходы, тг. 5 489 063,00 29 067 111,00 0,00 22 232 000,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -5 489 063,00 5 492 980,00 0,00 516 000,00 0,00
  Активы, тг. 332 298 556,00 263 517 747,00 253 892 597,00 274 607 000,00 250 796 000,00
  Обязательства, тг. 87 156 501,00 12 875 983,00 14 885 450,00 51 895 000,00 54 126 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 28.03.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  28.03.2016
  Жоспар бойынша: 26.10.2016

  ЖТ-ның отырысы

  орындалды:

  26.10.2016
  Жоспар бойынша: 27.01.2017

  ЭЖМК мақұлдаған жағдайларында Объектіні сату бойынша шешімді қабылдауды қамтамасыз ету

  орындалды:

  27.01.2017
  Жоспар бойынша: 28.02.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  орындалды:

  28.02.2017
  Жоспар бойынша: 02.05.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  орындалды:

  02.05.2017
  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;