ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

келесідей басым салаларда инновацияларды ендіру:
1.ядролық технологиялар:
- атомдық энергетика және радиоизотоптық өнімдерді өндіру;
- материалдарды нейтрондық және протондық сәулелендіру бойынша қызметтер.
2. радиациондық технологиялар:
- радиациондық-түрлендірілген және радиациондық-өңделген бұйымдарды өндіру;
- материалдарды электрондық сәулелендіру бойынша қызметтер.
3. ілеспе технологиялар:
- нанотехнологиялар;
- жаңа материалдарды жасау;
- прибор құру және т.б..

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Иманғали Нұрсұлтан
 • +7 (7172) 71-71-90
 • n.imangali@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  924 402 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  6 642 610 000₸

  ROA, %

  0,38

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 65 98 98 92 92
  Уставный капитал, тг. 8 881 263 000,00 8 881 263 000,00 8 881 263 000,00 9 081 263 000,00 9 206 898 000,00
  Собственный капитал, тг. 7 477 544 000,00 6 765 968 000,00 6 375 563 000,00 6 404 119 000,00 6 642 610 000,00
  Доходы, тг. 212 476 000,00 86 189 000,00 87 073 000,00 171 118 000,00 924 402 000,00
  Расходы, тг. 375 990 000,00 429 458 000,00 477 478 000,00 342 562 000,00 811 546 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -162 994 000,00 -324 554 000,00 -390 405 000,00 -171 444 000,00 112 856 000,00
  Активы, тг. 7 577 100 000,00 6 810 560 000,00 5 913 830 000,00 5 111 839 000,00 7 271 021 000,00
  Обязательства, тг. 99 556 000,00 44 592 000,00 11 351,00 178 545 000,00 1 619 972 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -0,58 -1,16 -1,48 -0,66 0,38
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -2,37 -4,68 -5,94 -2,68 1,73

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 13.09.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  13.09.2016
  Жоспар бойынша: 18.10.2016

  Ведомствоаралық комиссияны (бұдан әрі - ВАК) құру

  орындалды:

  18.10.2016
  Жоспар бойынша: 14.02.2018

  ЖТ-ның отырысы

  орындалды:

  14.02.2018
  Жоспар бойынша: 16.03.2018

  ВАК-ның отырысы

  орындалды:

  16.03.2018
  Жоспар бойынша: 30.03.2018

  ҚР экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссия қарауына ұсыныстарды енгізу

  орындалды:

  29.03.2018
  Жоспар бойынша: 31.07.2018

  Тәуелсіз кенесшіңі анықтау бойынша тендерлік рәсімдерді ұйымдастыру

  орындалды:

  31.07.2018
  Жоспар бойынша: 14.08.2018

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  14.08.2018
  Жоспар бойынша: 28.09.2018

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  19.09.2018
  Жоспар бойынша: 02.11.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 02.11.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  Жоспар бойынша: 12.11.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;