ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

журналдар мен мерзімді баспаларды шығару

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Адилбекова Толқын Әлиқызы
 • +7 (7172) 71-72-80
 • t.adilbekova@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  25 692 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  10 215 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 16 16 14 14 12
  Уставный капитал, тг. 11 596 000,00 11 596 000,00 11 596 000,00 11 596 000,00 11 596 000,00
  Собственный капитал, тг. 11 730 000,00 11 734 000,00 11 740 000,00 10 067 000,00 10 215 000,00
  Доходы, тг. 36 297 000,00 31 355 000,00 29 656 000,00 31 565 000,00 25 692 000,00
  Расходы, тг. 36 163 000,00 31 217 000,00 29 512 000,00 31 547 000,00 25 544 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 134 000,00 138 000,00 144 000,00 18 000,00 148 000,00
  Активы, тг. 11 730 000,00 11 969 000,00 11 795 000,00 12 748 000,00 14 127 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 235 000,00 55 000,00 2 681 000,00 3 912 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.12.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  30.06.2017
  Жоспар бойынша: 26.04.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  26.04.2017
  Жоспар бойынша: 05.06.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  02.06.2017
  Жоспар бойынша: 15.06.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  16.06.2017
  Жоспар бойынша: 29.06.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 18.07.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 28.07.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;