ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

суды жинау, өңдеу және бөлу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Нурсеитов Балтабай Ергешович
 • +7 (72772) 45-4-22
 • kamkor11@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  45 736 270₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  946 250 500₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 27 33 33 37 37
  Уставный капитал, тг. 9 859 000,00 32 959 000,00 331 406 080,00 534 646 990,00 1 003 088 420,00
  Собственный капитал, тг. -1 650 550,00 29 091 000,00 286 766 080,00 493 447 600,00 946 250 500,00
  Доходы, тг. 27 345 550,00 27 464 300,00 38 135 010,00 32 439 420,00 45 736 270,00
  Расходы, тг. 29 005 010,00 22 852 120,00 66 842 820,00 46 456 390,00 61 655 690,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -1 659 460,00 -4 612 180,00 -28 707 810,00 -14 016 970,00 -15 919 420,00
  Активы, тг. 4 966 650,00 42 856 970,00 289 906 190,00 495 519 400,00 966 262 610,00
  Обязательства, тг. 6 626 200,00 13 765 180,00 3 140 120,00 20 710 800,00 20 003 110,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 27.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  28.02.2017
  ;