ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Теңгерімендегі қызметтік ғимаратқа көрсету болып табылады, автокөліктік қызметін ұйымдастыу және жабдықтау қызметтерін орындау

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Ибраева Айгуль Канатовна
 • +7 (7172) 71-71-84
 • aigu.ibraeva@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  329 300 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  149 987 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 91 91 133 133
  Уставный капитал, тг. 3 399 300,00 176 159 640,00 183 086 000,00 183 086 000,00 183 086 000,00
  Собственный капитал, тг. 35 192 300,00 208 036 640,00 213 345 000,00 190 716 000,00 149 987 000,00
  Доходы, тг. 231 407 070,00 246 419 750,00 195 414 000,00 240 877 000,00 329 300 000,00
  Расходы, тг. 236 283 430,00 246 314 750,00 195 784 000,00 263 496 000,00 366 776 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -4 876 360,00 84 000,00 -1 576 000,00 -22 619 000,00 -40 729 000,00
  Активы, тг. 194 080 200,00 223 135 700,00 224 454 000,00 232 526 000,00 178 948 000,00
  Обязательства, тг. 158 887 800,00 15 099 000,00 9 045 000,00 40 671 000,00 28 562 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 23.12.2015

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  23.12.2015
  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 05.12.2016

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  05.12.2016
  Жоспар бойынша: 09.12.2016

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  09.12.2016
  Жоспар бойынша: 13.12.2016

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  13.12.2016
  Жоспар бойынша: 30.12.2016

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  30.12.2016
  Жоспар бойынша: 14.04.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  13.04.2017
  ;