ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

сақтандыру қызметін жүзеге асыру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Жангалиева Асель Ерденовна
 • +7(7172)717196
 • as.zhangalieva@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  10 513 670 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  4 539 204 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 155 167 149 135 119
  Уставный капитал, тг. 3 560 298 000,00 3 560 298 000,00 3 560 298 000,00 3 560 298 000,00 3 560 298 000,00
  Собственный капитал, тг. 2 418 653 000,00 2 363 833 080,00 2 239 704 560,00 1 568 239 000,00 4 539 204 000,00
  Доходы, тг. 7 776 773 000,00 6 846 405 000,00 11 366 783 050,00 7 298 746 000,00 10 513 670 000,00
  Расходы, тг. 8 619 853 250,00 6 842 455 000,00 31 611 179 250,00 27 278 505 000,00 24 520 966 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -843 080 250,00 3 950 000,00 -74 707 410,00 0,00 2 586 682 000,00
  Активы, тг. 12 462 177 000,00 15 351 089 000,00 22 410 306 260,00 25 346 835 000,00 32 393 793 000,00
  Обязательства, тг. 10 043 524 000,00 12 987 255 920,00 20 170 601 710,00 23 778 596 000,00 27 854 589 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.12.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  30.12.2016
  Жоспар бойынша: 07.08.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  07.08.2017
  Жоспар бойынша: 20.11.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  20.11.2017
  Жоспар бойынша: 20.11.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  20.11.2017
  Жоспар бойынша: 27.11.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  27.11.2017
  Жоспар бойынша: 03.12.2018

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 13.12.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;