ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Ғимараттар мен еншілес негізді тазарту және басқа да қызмет түрлері

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Низамеева Виктория Владо
 • +7 (71431) 4-53-27
 • kassimova_ds@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  367 326 760₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  108 280 030₸

  ROA, %

  -25,55

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 107 216 300 290 265
  Уставный капитал, тг. 87 164 400,00 139 674 000,00 164 579 240,00 156 467 450,00 150 244 220,00
  Собственный капитал, тг. 87 568 000,00 140 208 000,00 133 862 840,00 146 595 070,00 108 280 030,00
  Доходы, тг. 142 934 440,00 281 362 000,00 351 519 400,00 405 115 960,00 367 326 760,00
  Расходы, тг. 142 810 440,00 281 232 000,00 382 768 710,00 384 273 840,00 399 418 560,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 124 000,00 130 000,00 -31 249 310,00 20 842 120,00 -32 091 800,00
  Активы, тг. 111 484 000,00 185 361 000,00 197 516 870,00 222 416 000,00 125 579 490,00
  Обязательства, тг. 0,00 530 000,00 10 984 290,00 5 961 980,00 10 634 700,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,10 0,07 -15,82 9,37 -25,55
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,14 0,09 -23,34 14,21 -29,63

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  20.02.2017
  Жоспар бойынша: 24.07.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  12.05.2017
  Жоспар бойынша: 11.08.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  05.06.2017
  Жоспар бойынша: 18.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  06.06.2017
  Жоспар бойынша: 25.08.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  09.06.2017
  Жоспар бойынша: 12.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  27.07.2017
  Жоспар бойынша: 21.09.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  31.07.2017
  ;