ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- сәндік және құрылыс тастарын, әктасты, гипсті, борды өндіру;
- құрама темір бетон және бетон құрылымдарының өндірісі.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Пак Артур
 • +7 (7172) 919129
 • a.pak@baiterek.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  68 185 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  449 987 184₸

  ROA, %

  -1,30

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 180 154 83
  Уставный капитал, тг. 0,00 941 141 000,00 941 141 000,00 941 141 000,00 941 141 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 459 134 184,00 463 251 184,00 463 967 184,00 449 987 184,00
  Доходы, тг. 0,00 167 217 000,00 244 850 000,00 251 911 000,00 68 185 000,00
  Расходы, тг. 0,00 169 740 000,00 240 734 000,00 253 435 000,00 82 165 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 -2 523 000,00 4 116 000,00 328 147 000,00 -13 980 000,00
  Активы, тг. 0,00 915 550 000,00 974 672 000,00 1 081 186 000,00 1 063 268 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 430 817 000,00 487 526 000,00 595 564 000,00 591 626 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 -0,28 0,44 31,92 -1,30
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 -0,55 0,89 70,78 -3,06

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 28.03.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  28.03.2016
  Жоспар бойынша: 26.10.2016

  ЖТ-ның отырысы

  орындалды:

  26.10.2016
  Жоспар бойынша: 27.01.2017

  ЭЖМК мақұлдаған жағдайларында Объектіні сату бойынша шешімді қабылдауды қамтамасыз ету

  орындалды:

  27.01.2017
  Жоспар бойынша: 28.02.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  орындалды:

  28.02.2017
  Жоспар бойынша: 04.04.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  орындалды:

  04.04.2017
  Жоспар бойынша: 06.04.2017

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  орындалды:

  06.04.2017
  ;