ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

технологиялық бизнес-инкубациялауға шаралак кешенін беру;
Қазақстан Республикасының заңына сәйкес өңірдің ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері мен жекеше кәсіпкерлік субъектілерінің технологияларды коммерцияландыру саласындағы өзара іс-қимылын ұйымдастыру;
жарақтандырылған жұмыс орындарын, кеңсе жайларын, келіссөздер мен презентациялық кешен, соның ішінде байланыс құралдары және кеңселік техниканы уақытша пайдалануға беру;
тапсырыс беру бойынша оқыту семинарларын, тренингтерді, курстарды ұйымдастыруда және өткізуде жәрдем көрсету;
оқыту семинарларын, тренингтерді, курстарды ұйымдастыруда және өткізуде жәрдем көрсету;

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Пак Артур
 • +7 (7172) 919129
 • a.pak@baiterek.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  31 611 662₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  81 437 536₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0
  Уставный капитал, тг. 122 603 000,00 122 603 000,00 122 603 000,00 56 178 371,58 56 178 371,58
  Собственный капитал, тг. 82 184 903,59 70 391 076,67 77 733 251,23 81 161 640,90 81 437 535,66
  Доходы, тг. 41 604 529,17 81 243 953,26 91 814 666,18 70 327 410,70 31 611 662,47
  Расходы, тг. 50 558 219,42 93 037 780,18 84 472 491,62 66 899 009,58 31 335 767,71
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -8 953 690,25 -11 793 826,92 7 342 174,56 3 428 401,12 275 894,76
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.11.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  30.11.2016
  Жоспар бойынша: 28.02.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  20.02.2017
  Жоспар бойынша: 31.05.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  21.04.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  31.05.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  23.06.2017
  Жоспар бойынша: 29.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  29.09.2017
  Жоспар бойынша: 31.10.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  05.10.2017
  ;