ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Бас маман-Бекмұрат Берік Темірханұлы
 • +7 (72548) 2-18-35
 • baid_fin@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  9 009 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 27 27 27 27
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 4 923 000,00 7 863 000,00 8 592 000,00 9 009 000,00
  Расходы, тг. 0,00 4 923 000,00 7 863 000,00 8 592 000,00 9 009 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 15.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  15.02.2017
  ;