ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- сенімді басқарудың объекттерінің ұстауы және қызмет көрсетуі;
- коммуналдық қалдықтарды (ҚТҚ полигоның ұстау) көму;
- келісім-шартқа сәйкес төлемдерді қабылдау;
- келісім-шартқа қатысушы-ғимарат (пәтер) иелерінен қарыздарды сот арқылы өндіріп алуды ұйымдастыру.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • +7(72131) 4-11-01

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  123 422 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  41 802 200₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 53 54
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 143 503 652,00 143 503 652,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 82 153 600,00 41 802 200,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 298 593 900,00 123 422 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 312 589 300,00 127 862 400,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 -13 995 400,00 -4 440 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 153 142 900,00 126 612 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 70 989 000,00 84 810 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 11.04.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  11.04.2017
  Жоспар бойынша: 18.08.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  17.08.2017
  Жоспар бойынша: 29.09.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  29.09.2017
  Жоспар бойынша: 04.10.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  03.10.2017
  Жоспар бойынша: 06.10.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  09.10.2017
  Жоспар бойынша: 27.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  12.12.2017
  Жоспар бойынша: 29.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;