ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

технологиялық бизнес-инкубациялауға шаралак кешенін беру;
Қазақстан Республикасының заңына сәйкес өңірдің ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері мен жекеше кәсіпкерлік субъектілерінің технологияларды коммерцияландыру саласындағы өзара іс-қимылын ұйымдастыру;
жарақтандырылған жұмыс орындарын, кеңсе жайларын, келіссөздер мен презентациялық кешен, соның ішінде байланыс құралдары және кеңселік техниканы уақытша пайдалануға беру;
тапсырыс беру бойынша оқыту семинарларын, тренингтерді, курстарды ұйымдастыруда және өткізуде жәрдем көрсету;
оқыту семинарларын, тренингтерді, курстарды ұйымдастыруда және өткізуде жәрдем көрсету;

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Пак Артур
 • +7 (7172) 919129
 • a.pak@baiterek.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  55 068₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  702 270₸

  ROA, %

  0,13

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 13 13 12 12 7
  Уставный капитал, тг. 1 282 247,00 1 335 468,00 1 335 468,00 1 335 468,00 1 335 468,00
  Собственный капитал, тг. 736 139,00 758 233,00 747 726,00 701 238,00 702 270,00
  Доходы, тг. 22 584,00 35 817,00 41 156,00 47 721,00 55 068,00
  Расходы, тг. 130 505,00 66 944,00 51 663,00 47 488,00 54 036,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -107 921,00 -31 127,00 -10 507,00 233,00 1 032,00
  Активы, тг. 881 649,00 844 610,00 826 689,00 776 555,00 786 509,00
  Обязательства, тг. 145 510,00 86 377,00 78 963,00 75 317,00 84 239,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -12,24 -3,69 -1,27 0,03 0,13
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -14,66 -4,11 -1,41 0,03 0,15

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.11.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  30.11.2016
  Жоспар бойынша: 28.02.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  20.02.2017
  Жоспар бойынша: 31.05.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  21.04.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  31.05.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  23.06.2017
  Жоспар бойынша: 29.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  29.09.2017
  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;