ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

кәсіпорын балансындағы коммуналдық меншікке жататын су шаруашылығы және канализация ғимараттарын ұстау және пайдалану

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Қожамкулов Келжан Абжанұлы
 • +7 (72770) 21-0-92, 21-0-10
 • dgkp@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  84 551 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  150 107 000₸

  ROA, %

  0,01

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 32 40 38 35 35
  Уставный капитал, тг. 124 565 000,00 133 506 000,00 133 746 000,00 137 757 000,00 153 057 000,00
  Собственный капитал, тг. 121 219 000,00 130 063 000,00 130 363 000,00 134 703 000,00 150 107 000,00
  Доходы, тг. 43 695 000,00 43 356 000,00 52 424 000,00 46 580 000,00 84 551 000,00
  Расходы, тг. 44 452 000,00 43 474 000,00 52 364 000,00 46 418 000,00 84 233 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -757 000,00 -118 000,00 60 000,00 162 000,00 185 000,00
  Активы, тг. 119 827 000,00 131 692 000,00 131 622 000,00 135 664 000,00 153 438 000,00
  Обязательства, тг. -1 392 000,00 1 629 000,00 1 259 000,00 961 000,00 3 331 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 27.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  27.02.2017
  ;