ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

технологиялық бизнес-инкубациялауға шаралак кешенін беру;
Қазақстан Республикасының заңына сәйкес өңірдің ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері мен жекеше кәсіпкерлік субъектілерінің технологияларды коммерцияландыру саласындағы өзара іс-қимылын ұйымдастыру;
жарақтандырылған жұмыс орындарын, кеңсе жайларын, келіссөздер мен презентациялық кешен, соның ішінде байланыс құралдары және кеңселік техниканы уақытша пайдалануға беру;
тапсырыс беру бойынша оқыту семинарларын, тренингтерді, курстарды ұйымдастыруда және өткізуде жәрдем көрсету;
оқыту семинарларын, тренингтерді, курстарды ұйымдастыруда және өткізуде жәрдем көрсету;

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Бауыржан Хамзин
 • +7 (7172) 270419
 • b.khamzin@baiterek.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  91 492 528₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  550 391 476₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 36 15 12 13 12
  Уставный капитал, тг. 542 461 753,08 885 771 753,08 885 771 753,08 885 771 753,08 885 771 753,08
  Собственный капитал, тг. 622 752 173,06 597 305 322,87 564 031 272,67 549 244 349,89 550 391 476,48
  Доходы, тг. 75 048 000,00 64 315 301,03 55 844 215,70 78 350 301,67 91 492 528,23
  Расходы, тг. 102 527 000,00 94 852 674,00 89 118 266,00 93 137 225,00 90 345 402,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -27 479 000,00 -30 537 372,97 -33 274 050,30 -14 786 923,33 1 147 126,23
  Активы, тг. 644 171 967,66 600 810 292,88 594 810 362,63 579 762 779,64 580 176 734,23
  Обязательства, тг. 21 419 794,60 3 504 970,01 30 779 089,96 30 518 429,75 29 785 257,75
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.11.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  30.11.2016
  Жоспар бойынша: 28.02.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  20.02.2017
  Жоспар бойынша: 31.05.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  21.04.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  31.05.2017
  Жоспар бойынша: 31.07.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  11.07.2017
  Жоспар бойынша: 29.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  29.09.2017
  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  29.08.2018
  ;