ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

меншікті темір жол жылжымалы құрамын жалға беру және сату;
темір жол жылжымалы құрамына техникалық қызмет көрсету және жөндеу;
темір жол жылжымалы құрамын сумен және отынмен жабдықтау.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  13 062 865 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  4 908 929 000₸

  ROA, %

  0,60

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 3 398 3 334 3 666 3 845 3 968
  Уставный капитал, тг. 2 545 950 000,00 2 545 950 000,00 2 545 950 000,00 2 545 950 000,00 2 545 950 000,00
  Собственный капитал, тг. 3 767 741 000,00 3 884 435 000,00 4 401 339 000,00 4 720 973 000,00 4 908 929 000,00
  Доходы, тг. 7 731 897 000,00 8 777 563 000,00 10 578 874 000,00 11 796 070 000,00 13 062 865 000,00
  Расходы, тг. 7 464 451 000,00 8 617 730 000,00 9 758 687 000,00 11 250 938 000,00 12 418 612 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 145 237 000,00 116 694 000,00 641 070 000,00 392 944 000,00 492 134 000,00
  Активы, тг. 3 854 254 000,00 3 833 164 000,00 4 106 377 000,00 4 255 820 000,00 4 421 786 000,00
  Обязательства, тг. 1 534 839 000,00 1 349 632 000,00 2 009 158 000,00 1 827 166 000,00 1 306 482 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 2,65 1,99 8,74 1,44 0,60
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 3,93 2,92 13,13 7,01 3,16

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 31.10.2018

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;