ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

меншікті темір жол жылжымалы құрамын жалға беру және сату

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  16 168 076 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  60 581 610 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 372 365 368 365 348
  Уставный капитал, тг. 20 568 912 000,00 20 568 912 000,00 20 568 912 000,00 20 568 912 000,00 20 568 912 000,00
  Собственный капитал, тг. 25 868 198 000,00 33 849 965 000,00 42 446 685 000,00 52 221 545 000,00 60 581 610 000,00
  Доходы, тг. 12 612 317 000,00 15 441 718 000,00 16 847 127 000,00 16 695 406 000,00 16 168 076 000,00
  Расходы, тг. 5 242 434 000,00 5 256 468 000,00 6 833 337 000,00 7 770 242 000,00 8 080 015 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 5 890 810 000,00 8 205 394 000,00 8 006 014 000,00 7 142 498 000,00 6 379 444 000,00
  Активы, тг. 24 394 682 000,00 32 138 476 000,00 44 252 109 000,00 58 464 293 000,00 56 314 596 000,00
  Обязательства, тг. 1 926 450 000,00 2 852 863 000,00 3 806 562 000,00 4 997 626 000,00 9 539 898 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 31.10.2018

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;