ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Қожабекова Зина Рауанқызы
 • +7 (72776) 20-0-44
 • Vodokоnal.kz@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  43 644 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  54 008 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 29 29 28 33 33
  Уставный капитал, тг. 49 923 000,00 59 733 000,00 59 733 000,00 59 733 000,00 67 333 000,00
  Собственный капитал, тг. 44 763 000,00 57 723 000,30 54 234 000,90 47 177 000,30 54 008 000,30
  Доходы, тг. 25 692 000,00 41 537 000,80 35 403 000,80 33 310 000,10 43 644 000,20
  Расходы, тг. 26 113 000,00 38 386 000,80 38 892 000,20 40 367 000,70 44 413 000,20
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -421 000,00 3 151 000,00 -3 488 000,40 -7 057 000,60 -769 000,00
  Активы, тг. 45 420 000,00 58 014 000,40 54 773 000,60 48 745 000,30 59 034 000,80
  Обязательства, тг. 657 000,00 291 000,10 538 000,70 1 568 000,00 5 026 000,50
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;