ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

строительство и эксплуатация инфраструктурных объектов для поддержки морских нефтяных операций

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  5 096 721 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  13 819 361 000₸

  ROA, %

  3,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 182 185 186 165 156
  Уставный капитал, тг. 8 717 292 000,00 8 717 292 000,00 8 717 292 000,00 8 717 292 000,00 8 717 292 000,00
  Собственный капитал, тг. 10 127 893 000,00 10 368 989 000,00 11 349 124 000,00 13 012 843 000,00 13 819 361 000,00
  Доходы, тг. 8 235 515 000,00 8 016 282 000,00 8 623 939 000,00 11 406 814 000,00 5 096 721 000,00
  Расходы, тг. 6 927 860 000,00 7 771 193 000,00 7 686 880 000,00 10 117 180 000,00 4 427 669 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 1 065 662 000,00 241 096 000,00 980 135 000,00 1 738 719 000,00 1 806 518 000,00
  Активы, тг. 20 862 300 000,00 29 195 886 000,00 19 405 589 000,00 28 860 725 000,00 99 730 342 000,00
  Обязательства, тг. 10 734 407 000,00 18 826 897 000,00 8 056 465 000,00 15 847 885 000,00 85 910 981 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 7,00 1,10 4,90 8,30 3,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 11,11 2,40 9,00 13,80 13,50

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 29.06.2018

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 31.10.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;